Pet novih občin v projektu PROSTOFER v prvi polovici leta 2023

V letu 2023 se je projektu PROSTOFER pridružilo že 5 novih občin. Prva se nam je v marcu pridružila občina BELTINCI, v aprilu GORJE, sredi maja MENGEŠ, v juniju pa HOČE – SLIVNICA in PREBOLD, ki se nam je kot 97. občina pridružila tik pred poletnimi počitnicami.