Podprite nas

Če so vam naši projekti všeč in vam je naše poslanstvo blizu, lahko podprete naša prizadevanja z donacijami ali prostovoljnimi prispevki.

Iskrena HVALA vsakemu posebej v imenu vseh naši uporabnikov in prostovoljcev!

Svoj del dohodnine nam lahko namenite na dva načina:

  • Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije in njeno davčno številko. Davčna številka Zavoda Zlata mreža je 85606669.
  • Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana. Obrazec lahko pošljete tudi na Zavod Zlata mreža, Obrtna cona Logatec 21, 1370 Logatec z navadno pošto in ga bomo v vašem imenu posredovali na FURS.
    ali nam sredstva donirate na TRR Zlata Mreža

Poljubni znesek lahko nakažete neposredno na naš zavod.

Podatki za nakazila:
Prejemnik: Zavod Zlata mreža
Naslov: Obrtna cona Logatec 21, 1370 Logatec
Številka računa TRR: SI56 2900 0005 2287 998 (Unicredit banka Slovenija)
Koda namena: CHAR (dobrodelno plačilo)
Sklic: 00 (datum nakazila)

1 % dohodnine

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Vsak davčni zavezanec lahko izbere največ deset organizacij in s tem odstotek svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v proračun.

Projekti

Brezplačni prevozi za starejše.

Prostor za druženje zlate generacije.