Otvoritev Zlatega kotička v Novi Gorici

Zlata mreža ob podpori Mercatorja, zagotavlja prostore za kakovostno druženje starejših tudi v Novi Gorici. V Mercator centru Nova Gorica smo 20. 09. 2016, odprli že tretji Zlati kotiček, ki ga upravlja Zlata mreža in je namenjen druženju, izobraževanju in sodelovanju zlate generacije. Prostore, ki so jih poimenovali “Zlati kotički”, upravlja Zlata mreža in jih skupaj z lokalno skupnostjo, lokalnimi društvi upokojencev, prostovoljci in podporniki spreminja v prijetne in domače kotičke.

Celoten koncept Zlatih kotičkov temelji na bazi prostovoljstva, donatorstva in humanitarnega pristopa. To so razlogi zaradi katerih so tako zelo zaživeli, saj se tam srečujejo ljudje, ki jih vodita srce in pozitiven pogled na življenje. Tudi Zlati kotiček v Novi Gorici je opremljen s pomočjo donatorjev in lokalne skupnosti z osnovnim pohištvom, ki ustvarja prijetno, toplo in domače vzdušje. Prostovoljci iz društva upokojencev Nova Gorica pa so sodelovali pri čiščenju in urejanju prostora.

V Zlatih kotičkih se izvajajo organizirana druženja, kuharski tečaji, gibalnice, zmenkarije, ustvarjalne in med-generacijske delavnice, tematska predavanja, predstavitve in testiranja različnih izdelkov. Za vse, ki jih veseli brskanje po spletu ali se tega želijo naučiti so na voljo računalniki, za branje so na voljo dnevni časopisi in izmenjevalnica knjige. Prostori so opremljeni z oglasnimi deskami za sprotno obveščanje o različnih dogodkih in aktivnostih ter za spremljanje pobud in želja uporabnikov Zlatega kotička. Aktivnosti sooblikujejo udeleženci sami, zato je vsak Zlati kotiček po vsebini dogajanj različen in odseva značilnosti okolja ter interese in naravo ljudi. 

Uradna predaja Zlatega kotička svojemu namenu je v Novi Gorici potekala ob številčnem obisku, veselem vzdušju in pozitivni naravnanosti. Obiskovalce sta pozdravili predsednica lokalnega društva upokojencev Lucija Mozetič in predsednica društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica Ivanka Drnovšček, ki želita v Zlatem kotičku postaviti močan steber druženju, sodelovanju in opolnomočenju starejših.